Nu qunnamaa

✓ Lakkoofsa bilbilaa hojjatu galchitanii jirtu.

Naannoo Humna Ibsaa Garjii 1 Kondominiyeemii Bilookii 28ffaa, darbii 2ffa, Finfinnee