Nagala soo xidhiidha

✓ Lambar telefoon shaqayinaya ma galisay

Syadka 1aad ee garji mabrat hayil Blooga kondhominyamka 28 dabaqa labaad, Adis Ababa