ይርከቡና

✓ ዝሰርሕ ቑጽሪ ስልኪ ኣእትዮም አለው

ሳይት 1 ኮንደሚኒየም ገርጂ ሓይሊ መብራህቲ ብሎክ 28 2ይ ደብሪ፣ አዲስ አበባ